Въпроси & Отговори

Често задавани въпроси

Какво е фотоволтаична система?

Фотоволтаична система е технология, която преобразува слънчева светлина в електрическа енергия. Тя включва соларни панели, инвертори и други компоненти, които работят заедно, за да произведат и доставят енергия за вашата къща или бизнес.

Какви са предимствата на инсталирането на фотоволтаична система?

Инсталирането на фотоволтаична система може да ви помогне да намалите енергийните си разходи, да станете по-независими от електрическата мрежа и да допринесете за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Също така, в някои региони, може да има налични програми за стимули, които могат да намалят началните разходи за инсталация.

Какво включва процесът на инсталация на фотоволтаична система?

Процесът на инсталация на фотоволтаична система обикновено включва оценка на мястото, проектиране на системата, получаване на необходимите разрешителни, монтаж на соларните панели и оборудване, свързване на системата с електрическата мрежа и тестване на системата за правилна работа.

Каква е продължителността на живота на фотоволтаична система?

Средната продължителност на живота на фотоволтаична система е около 25-30 години. Обаче, много системи продължават да произвеждат енергия и след този период, въпреки че ефективността им може да намалее малко.

Каква поддръжка изисква фотоволтаична система?

Фотоволтаичните системи обикновено изискват минимална поддръжка, която включва редовно почистване на панелите и проверка на оборудването за възможни проблеми. В [Име на вашата компания], ние предлагаме пълен пакет от услуги за поддръжка и обслужване, за да гарантираме, че вашата система продължава да работи ефективно.