Политика за поверителност

Последна актуализация на 15-Jul-2023

Дата на влизане в сила 15-юли-2023

Тази Политика за поверителност описва политиките на Фотоволтаични системи БГ ООД, ул. Симеон Велики №6В гр. Велико Търново, Велико Търново 5005, България, електронна поща: office@pvsystbg.com, телефон: +359899912738 относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт ( https://pvsystbg.com ). (“Услугата”).

С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на Вашата информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не осъществявайте достъп до Услугата и не я използвайте. Можем да променяме тази Политика за поверителност по всяко време без предварително уведомление до вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Преработената Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването ѝ в Услугата и продължаването на достъпа до Услугата или използването ѝ след този срок ще означава, че приемате преработената Политика за поверителност. Поради това ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница.

Как използваме Вашата информация:

Ние ще използваме информацията, която събираме за вас, за следните цели:

  • Маркетинг/промоция
  • Отзиви Събиране на обратна връзка от клиенти
  • Поддръжка Административна информация
  • Управление на поръчката на клиента

Ако искаме да използваме информацията ви за други цели, ще поискаме вашето съгласие и ще използваме информацията ви само след получаване на вашето съгласие и след това само за целта(ите), за която(ито) е дадено съгласие, освен ако законът не ни задължава да направим друго.

Как споделяме Вашата информация:

Няма да предаваме Вашата лична информация на трета страна, без да сме поискали Вашето съгласие, освен при ограничени обстоятелства, както е описано по-долу:

  • Юридически лица
  • Анализ
  • Събиране и обработка на данни

Изискваме от тези трети страни да използват личната информация, която им прехвърляме, само за целта, за която е била прехвърлена, и да не я съхраняват по-дълго от необходимото за изпълнение на посочената цел.

Можем също така да разкрием Вашата лична информация за следните цели:

(1) да спазваме приложимото законодателство, наредба, съдебна заповед или друг правен процес;

(2) да прилагаме Вашите споразумения с нас, включително настоящата Политика за поверителност; или

(3) да отговаряме на твърдения, че използването на Услугата от Ваша страна нарушава права на трети страни.

Ако Услугата или нашата компания се слеят или придобият с друга компания, Вашата информация ще бъде един от активите, които се прехвърлят на новия собственик.

Вашите права:

В зависимост от приложимото законодателство може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на личните Ви данни или да получите копие от личните си данни, да ограничите или да възразите срещу активната обработка на данните Ви, да поискате от нас да споделим (пренесем) личната Ви информация на друг субект, да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработка на данните Ви, право да подадете жалба до законоустановен орган и други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимите закони. За да упражните тези права, можете да ни пишете на адрес office@pvsystbg.com. Ние ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.

Обърнете внимание, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието си за обработване на същата за необходимите цели, може да не успеете да получите достъп или да използвате услугите, за които е била поискана информацията ви. Бисквитки и др.

За да научите повече за начина, по който ги използваме, и за вашия избор във връзка с тези технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

Сигурност:

Сигурността на Вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загубата, злоупотребата или неразрешената промяна на Вашата информация, която е под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да осигурим или гарантираме сигурността на всяка информация, която ни предавате, и вие правите това на свой собствен риск.

Служител по жалбите/защитата на данните:

Ако имате някакви запитвания или притеснения относно обработката на Вашата информация, която е налична при нас, можете да изпратите имейл до нашето длъжностно лице по жалбите на адрес Фотоволтаични системи БГ ООД, ул. Симеон Велики №6В гр. Велико Търново, имейл: office@pvsystbg.com. Ние ще разгледаме вашите притеснения в съответствие с приложимото законодателство.

Политика за поверителност, генерирана с CookieYes.