Тази система предоставя надеждно и устойчиво енергийно решение за обекти без достъп до обществената електрическа мрежа. Тя допринася за енергийна независимост и същевременно помага за опазването на околната среда, като използва зелена енергия от слънчевата радиация.

За проекта

Off grid система 5 Kwp с 10 Kwh батерии.

ДАТА:

07 юли 2022 г.

КАТЕГОРИЯ:

Монофазна

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

име на възложител

АДРЕС:

Стройно, Елхово, Ямбол

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Off-grid системата с 5 Kwp с 10 Kwh батерии е автономна соларна система, която не е свързана към обществената електрическа мрежа. Това означава, че тя се използва в изолирани обекти като отдалечени къщи, планински хижи, къмпинги или други места, където липсва достъп до общественото електрозахранване. Тази система позволява на потребителите да се захранват със зелена енергия, която се съхранява в батерии за използване през нощта или при липса на слънчева светлина.

Тази система предоставя надеждно и устойчиво енергийно решение за обекти без достъп до обществената електрическа мрежа. Тя допринася за енергийна независимост и същевременно помага за опазването на околната среда, като използва зелена енергия от слънчевата радиация.

Ползи от проекта

  • Соларни панели: Системата се състои от соларни панели с мощност 5 Kwp (киловата ват-пика), които събират слънчевата енергия и я преобразуват в постоянен ток (DC).
  • Инвертор: След като соларните панели генерират постоянен ток, инверторът преобразува този ток във взаимозаменяем (AC), който се използва за захранване на електрическите уреди и системите в обекта.
  • Батерии: За съхранение на излишъка от произведената електроенергия се използват батерии с капацитет от 10 Kwh (киловатчаса). Те предоставят резервна енергия, която се използва при недостатъчно слънчево излъчване, например през нощта или при лоши атмосферни условия.
  • Управление и мониторинг: От съществено значение за работата на off-grid системата е система за управление и мониторинг. Тази система контролира производството и потреблението на електроенергия и управлява зареждането и разреждането на батериите.
  • Енергийна ефективност: Off-grid системата е проектирана да бъде възможно най-ефективна в използването на наличната енергия. Това включва оптимално позициониране на соларните панели, ефективност на инвертора и батерийната система.
  • Независимост от обществената електрическа мрежа: Същественото предимство на off-grid системата е нейната независимост от обществената електрическа мрежа. Това прави този вид системи идеални за изолирани обекти или в случаи, когато е необходимо да се избегне зависимост от електрическата мрежа.
  • Зелена енергия: Тази автономна соларна система предоставя зелена енергия, която е природоощадна и има нисък въглероден отпечатък, като така допринася за опазването на околната среда.

Технологии

  • Off grid система 5 Kwp с 10 Kwh батерии.
  • Независима система 5Kwp за постоянно напрежение дори при липса на енергоподаване от мрежата.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Публикувай коментар