Фотоволтаични панели

Фотоволтаичните панели, познати също като слънчеви панели или соларни панели, са иновативна технология, която преобразува слънчевата светлина в електрическа енергия. Те представляват популярно и екологично решение за производство на чиста и устойчива енергия.

Фотоволтаичните панели се състоят от множество фотоволтаични клетки, които са направени от полупроводници като кристален силиций. Когато слънчевите лъчи падат върху тези клетки, те генерират електрически ток чрез фотоефекта. Токът, генериран от панелите, може да се използва непосредствено за захранване на електрически уреди или да се съхранява в батерии за ползване по-късно.

 

 

Показване на единствения резултат