Фотоволтаични панели

Фотоволтаичните панели, познати също като слънчеви панели или соларни панели, са иновативна технология, която преобразува слънчевата светлина в електрическа енергия. Те представляват популярно и екологично решение за производство на чиста и устойчива енергия.

Фотоволтаичните панели се състоят от множество фотоволтаични клетки, които са направени от полупроводници като кристален силиций. Когато слънчевите лъчи падат върху тези клетки, те генерират електрически ток чрез фотоефекта. Токът, генериран от панелите, може да се използва непосредствено за захранване на електрически уреди или да се съхранява в батерии за ползване по-късно.

 

 

Показване на единствения резултат

Соларният панел е устройство, което преобразува слънчевата светлина в електрическа енергия чрез процеса на фотоволтаика.

Соларен панел от JinKo

Соларен панел от JinKo

Соларният панел е устройство, което преобразува слънчевата светлина в електрическа енергия чрез процеса на фотоволтаика.

Този продукт представлява ключова част от фотоволтаичните системи и се използва за генериране на чиста и устойчива електроенергия.

Соларните панели се състоят от множество фотоволтаични клетки, които са направени от полупроводни материали, като обикновено са силициеви кристали. Когато слънчевата светлина пада върху тях, фотоволтаичните клетки генерират постоянен ток (DC). Този ток се използва за захранване на електрически уреди, за зареждане на батерии или се инвертира във взаимодействие с инвертор, за да се получи сменяем ток (AC), който може да се използва в домашни или комерсиални електрически системи.

Гаранция: 12 години