Хибридни фотоволтаични системи

Хибридни фотоволтаични системи

В днешно време все повече се обръща внимание към устойчивите източници на енергия, с цел намаляване на зависимостта от нефт и газ, както и намаляване на неблагоприятните екологични въздействия. Фотоволтаичните системи, които превръщат слънчевата светлина в електричество, са една от най-разпространените форми на възобновяема енергия.