АВТОНОМНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Автономни фотоволтаични системи

Фотоволтаичните системи се превърнаха в водеща технология за производство на електроенергия от слънчева светлина. Те са екологично чисти, устойчиви и могат да бъдат използвани за генериране на енергия в различни места.

Мрежовите фотоволтаични системи

Мрежови фотоволтаични системи

В последните години фотоволтаичните системи са станали все по-популярни в сектора на възобновяемата енергия. Една от основните технологии в тази област са мрежовите фотоволтаични системи. Те позволяват на потребителите да генерират собствена електрическа енергия чрез слънчеви панели и да се свържат с електрическата мрежа, за да получават и изпращат енергия според нуждите си.