АВТОНОМНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Автономни фотоволтаични системи

Фотоволтаичните системи се превърнаха в водеща технология за производство на електроенергия от слънчева светлина. Те са екологично чисти, устойчиви и могат да бъдат използвани за генериране на енергия в различни места.

Хибридни фотоволтаични системи

Хибридни фотоволтаични системи

В днешно време все повече се обръща внимание към устойчивите източници на енергия, с цел намаляване на зависимостта от нефт и газ, както и намаляване на неблагоприятните екологични въздействия. Фотоволтаичните системи, които превръщат слънчевата светлина в електричество, са една от най-разпространените форми на възобновяема енергия.